חוות דעת ספרותית

חוות דעת ספרותית מיועדת לספק לכותב מושג רחב, מקצועי ואובייקטיבי לגבי כתב היד שלו. היא מתאימה במיוחד לספרי ביכורים ולכותבים שזה להם המפגש הראשון עם תהליך הוצאתו של ספר לאור והם אינם יודעים להעריך את רמתו.

חוות הדעת תמנה את החוזקות והחולשות של כתב היד. בעקבותיה עשויים כותבים להרגיש בטוחים יותר ברצונם להיכנס לתהליך הממושך והיקר על פי רוב, שבסופו יחזיקו בידיהם ספר שהם שלמים איתו וגאים בו, בידיעה שעשו את מיטב יכולתם.

אך בה במידה עשויה חוות דעת מקצועית לגרום לכותבים לחזור ולערוך שינויים מרחיקי לכת ביצירתם לפני שימסרו אותה לעריכה. במקרים אחרים אפשר אפילו שתתקבל החלטה לגנוז את כתב היד או להותירו במגירה לעת עתה. זה עשוי להיות מאכזב, אך יש לזכור שבכך אולי נחסכה עוגמת נפש יקרה למדי. וככל שההחלטה מוצדקת, הרי גם זה לטובה.

מכיוון שנקודת המוצא שלי שונה מזו לקטור בהוצאת ספרים, אני נוטה להציע חוות דעת לכותבים החשים שכתב היד עדיין לא בשל לעריכה. על כן, בצד חוות דעת כללית שאני מספקת, אני עורכת אותה כסבב מקדים לתהליך של עריכה. לאורך הטקסט אני רושמת המלצות קונקרטיות לשיפורו. הן עשויות להתייחס לשינויי מבנה יסודיים, לאפשרות להשמיט קטעים, לצמצם אותם – או דווקא להעמיק בהם ולהרחיבם. המלצות אחרות יהיו מקומיות, ויתייחסו לסתירות פנימיות, לחוסר בהירות כלשהי, לשגיאה כזו או אחרת באופן פריסת הרעיון או בבניית העלילה.

בפרוזה הן יכולות לעסוק, למשל, בשפת הדיאלוגים, בנחיצותם ובמקצבם; באמינות העלילה והדמויות, בהשקה בינן ובין השפה שבה הן מוגשות לקורא.

גם בספרי עיון, שבעריכתם אני מתמחה, עוסקות ההערות תכופות בשפה שבה הם נכתבים. האם הם מצליחים להיות קצביים, מעניינים, מושכים, או שהם דומים מדי לספרי לימוד? האם הם בהירים די צורכם? האם ניכר שמאחוריהם יושבת בת-סמכא בתחומה? כי הרי ספרי עיון מיועדים, בראש ובראשונה, להיות ספרי קריאה. רהוטים, מרתקים ובהירים.

סוג נפוץ שני של הערות בספרי עיון הוא זה המתייחס ישירות לידע המועבר בהם. המלצות כאלה יכולות להתייחס לטעויות (מדעיות, היסטוריות, ביבליוגרפיות) ובהן במיוחד חיוני רקע רלוונטי של העורך, עניין בתחום שאליו משתייך הספר והשכלה כללית רחבה. ההערות לאורך כתב היד יתייחסו גם למבנה הספר, לדגשים, לרושם הכללי שהוא מעניק.

עלותה של חוות דעת כזאת נגזרת מאורך כתב היד, ונעה בדרך כלל בין 3,000-1,500 ש"ח (פלוס מע"מ). כאשר היא משמשת למעשה כשלב ראשון בתהליך עמוק של עריכה, היא מגולמת בעלות הכוללת של הפרויקט.

חוות דעת ספרותית
דוגמה לחוות דעת ספרותית (טרום עריכה)