עם לקוחותיי בעבר ובהווה נמנות הוצאות ספרים ממוסדות, כמו גם הוצאות עצמאיות והוצאות עצמיות, וכן מוסדות אקדמיים וממלכתיים. בשנים האחרונות אני מרבה לעבוד מול לקוחות פרטיים, בהכנת כתב היד לקראת הגשתו להוצאות לאור או בליווי הוצאתו באופן עצמאי. כמה מהספרים שערכתי בשנים האחרונות מוצגים כאן (ובדרך כלל ספרים ולקוחות שרחשתי להם חיבה מיוחדת…)