עריכה ספרותית

המושג "עריכה ספרותית" מתייחס בדרך כלל לענייני המאקרו של הספר: בניית הדמויות וקו העלילה, טון הדיאלוגים והצבע שלהם, החיבור, הקצב, השפה. עריכה ספרותית נעשית בכתבי יד קיימים – במטרה לגבש אותם עוד יותר – אך גם בכתבי יד מתהווים. במקרה השני מדובר בעריכה הכרוכה בתהליך הכתיבה – מה שמכונה "עריכה מלווה" או "עריכת ליווי".

העריכה הספרותית שאני מציעה משולבת בעריכה לשונית, ומתבצעת בדרך כלל בשניים או בשלושה סבבים של עריכה. אלה כוללים קריאה תוך תיקונים וליטוש הטקסט, בצד המלצות והערות לכותב. הם מתקיימים מתוך דיאלוג עם הכותב והתפתחות הטקסט.

ככל שמדובר בעריכת עומק הכוללת את כל היבטי הטקסט, אני מתמחה בעריכת ספרי עיון: הגות, רוח, מדע, תרבות, חברה, אקטואליה רכה, רפואה טבעית וביוגרפיות. בעריכת ספרים מסוג זה אני מציעה גם ליווי בתהליך כתיבת הספר, הכולל גיבוש קונספט, שפה ומבנה שיתמכו בדרך מיטיבה בכותב ובדברים שהוא מבקש לומר, תוך מעקב צמוד אחר שלבי יצירת הספר.

כשכתב היד מוכן, הוא עובר אליי לעריכת הטקסט עצמו: ליטוש הכתיבה, הרחבה וצמצום, דיוק השפה, הבהרת הסגנון, שיפור הקריאוּת, "אריזת" הספר מבחינת כותרות ומקצב, וכמובן עריכה לשונית. על עבודת העורכת הספרותית כתבתי בנימה אישית כאן.

הנה דוגמה לטקסט בעבודה:

עריכת תוכן עריכה ספרותית עריכה לשונית
דוגמה לעריכת תוכן, עריכה ספרותית ולשונית
ועוד על שלבי וסוגי העריכה הכרוכים בעריכת ספרים; על אופן התמחור ותעריפי העריכה